Blog

Daň z motorových vozidiel

19.1.2022 | Dane

Daňové priznanie dane z motorových vozidiel za rok 2021 je daňovník povinný podať do 31.1.2022. Tento dátum je zároveň termínom na úhradu nedoplatku z daňového priznania ako aj termínom na úhradu 1. mesačného preddavku pri platiteľoch povinných platiť mesačné preddavky v roku 2022.

Viackeyboard_arrow_right

Načítanie dokladu eKasa kamerou

18.1.2022 | Express

Vystavené pokladničný doklady v systémoch eKasa obsahujú čiarový QR kód. Vďaka tomuto QR kódu je možné automaticky načítať hodnoty údajov pokladničného dokladu. V Express 4 je okrem načítania čiarového kódu pomocou čítačky čiarových kódov prístupná možnosť načítania aj prostredníctvom kamery.

Viackeyboard_arrow_right

Kontrola bankových účtov platiteľov

3.1.2022 | Express

V minulom roku bola uzákonená povinnosť platiteľom DPH oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR (FR SR) svoje bankové účty používané na podnikanie. S touto povinnosťou súvisí rozšírenie pôsobnosti inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty. Ručenie sa po novom môže uplatniť aj v prípadoch ak bola platba realizovaná na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FR SR.

Viackeyboard_arrow_right

Prezentovanie údajov v grafoch

3.1.2022 | Express

Účtovné údaje sú často prezentované vo forme tabuliek s číslami. Aj keď tabuľky poskytujú podrobné údaje, nemusí to byť vždy najefektívnejší spôsob prezentácie a komunikácie informácií. Je možné, že by sa mali zdôrazniť niektoré kľúčové informácie, možno by sa mali zdôrazniť vzťahy medzi určitými číslami alebo by sa mali identifikovať trendy.

Viackeyboard_arrow_right

Stravné 2022

2.1.2022 | Dane

Sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných cestách sa v roku 2022 nemenia. Pri tuzemskej pracovnej ceste od 5 až 12 hodín 5,1 eur; 12 až 18 hodín 7,6 eur; a nad 18 hodín 11,6 eur. Pri zahraničných do 6 hodín vrátane je výška stravného 25% zo základnej sadzby stravného, nad 6 až 12 hodín 50% a nad 12 hodín 100%. Minimálna suma gastrolístkov (3,83 eur) sa nemenila.

Viackeyboard_arrow_right

Platnosť Grid kariet predĺžená do marca 2022

14.12.2021 | Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa zaviedla modernejší a bezpečnejší spôsob prihlásovania do jej e-Služieb. Zároveň informovala o ukončení používania Grid kariet. Platnosť Grid kariet po novom predĺžila do 31. marca 2022.

Viackeyboard_arrow_right

Novinka v oznámení preddavkov dane

21.12.2021 | Dane

Od 1.1.2022 oznámi správca dane daňovníkovi výšku preddavkov na daň, splatných po lehote na podanie daňového priznania (DP) najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku, ak neuplatní určenie platenia preddavkov inak. Prvý krát oznámi správca dane daňovníkovi výšku a splatnosť (mesačná alebo štvrťročná) preddavkov, ktorých splatnosť vznikne po uplynutí lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie po 1.1.2022.

Viackeyboard_arrow_right

Zdaňovanie testovania COVID-19

14.12.2021 | Dane

Od 24.11.2021 vyplýva povinnosť testovania zamestnancov z vyhlášky povolujucej vstup na pracovisko len zamestnancom v režime OTP. Úhrada výdavkov zamestnávateľom na testovanie zamestnanca, alebo aj osoby žijúcej so zamestncom v spoločnej domácnosti, nepodlieha dani z príjmov.

Viackeyboard_arrow_right

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

14.12.2021 | Mzdy

V súlade s § 152b Zákonníka práce zamestnávateľ môže (nemá povinnosť) poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

Viackeyboard_arrow_right

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu

14.12.2021 | Mzdy

Povinnosť poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov v zmysle § 152a Zákonníka práce sa týka zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov.

Viackeyboard_arrow_right

Ukazovateľ bežnej likvidity

9.1.2022 | Finančná analýza

Vo financiách je bežná likvidita typom ukazovateľa, ktorý meria schopnosť firmy použiť svoje peňažné prostriedky alebo rýchlo speňažiteľné aktíva na pokrytie krátkodobých záväzkov. Na rozdiel od celkovej likvidity, bežná likvidita nepočíta so zásobami.

Viackeyboard_arrow_right

Ukazovateľ celkovej likvidity

9.1.2022 | Finančná analýza

Či má firma dostatok zdrojov na splnenie svojich krátkodobých záväzkov je meraná ukazovateľom celkovej likvidity. Porovnáva pomer obežného majetku firmy s jej krátkodobými záväzkami. Obežný majetok tvoria prostriedky na finančných účtoch (hotovosť, bankové účty), ale aj majetok, ktorý sa na prostriedky finančných účtov môže v krátkom čase zmeniť (zásoby, pohľadávky, iný finančný majetok).

Viackeyboard_arrow_right

Ukazovateľ pohotovej likvidity

8.1.2022 | Finančná analýza

Pomer celkových peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov firmy k jej krátkodobým záväzkom vyjadruje ukazovateľ pohotovej likvidity. Táto informácia je užitočná pre veriteľov, ktorá sa rozhodujú, koľko peňazí, ak vôbec nejaké, by boli ochotní požičať firme. Peňažný pomer je tiež dôležitý ukazovateľ hodnoty firmy v najhoršom scenári, napr. ak by sa mala firma blížiť k zániku.

Viackeyboard_arrow_right

Minimálna mzda od 1.1.2022

14.12.2021 | Mzdy

Minimálnej mzdy na rok 2022 je stanovená automatom na 646 eur. Upravujú sa aj minimálna mesačná mzda určená podľa koeficientu náročnosti práce.

Viackeyboard_arrow_right

Účtovanie nákupu zimných pneumatík

14.12.2021 | Účtovníctvo

V zmysle metodického usmernenia MF SR obstaranie prvých zimných pneumatík sa účtuje ako príslušenstvo k hlavnej veci aj dodatočne. Každé ďalšie obstaranie zimných pneumatík je obstaranie náhradných dielcov, ktoré podľa § 17 ods. 3 písm. d) postupov účtovania sa účtuje ako materiál.

Viackeyboard_arrow_right

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní 2021

14.12.2021 | Dane

Daňovú stratu vykázanú za rok 2020 možno odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaniteľných období. Odpočet daňovej straty je možný do výšky 50% základu dane počnúc rokom 2021.

Viackeyboard_arrow_right

Tagy

Účtovníctvo Finančná analýza Dane Mzdy Sociálna poisťovňa Express

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.
Súhlasím
Nastavenie
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na Vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme Váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok.
Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Uložiť nastavenia
Zrušiť